Kestotaivutus- ja laminointikoulutus

Tervetuloa kestotaivutus ja laminointikoulutukseen. Mikäli haluat ilmoittautua vain toiseen koulutukseen (Kestotaivutus tai laminointi), kerro lomakkeen viestikentässä, kumpaan haluat tulla. 

Koulutuksen teoriaosuudessa käymme läpi turvallisuusasioita, hinnoittelua ja tuotetietoutta. Käytännön harjoittelun aikana oppilaat oppivat valitsemaan mallille oikean silikonimuotin koon, kiinnittämään muotin sekä ripset oikeaoppisesti liimalla ja käyttämään aineita oikein ja turvallisesti.